Beey automatycznie przetwarza na tekst pliki audio i wideo.

CZYM JEST BEEY?

Narzędzie online do transkrypcji plików audio i wideo

Twoje nagrania ze spotkań, wywiadów lub pliki dostępne online są automatycznie transkrybowane na tekst.

Edycja i formatowanie tekstu

Nawet najlepszy system do automatycznej transkrypcji nie gwarantuje 100% skuteczności. Beey pozwala edytować rozpoznane teksty szybko i wygodnie.

Archiwizacja i udostępnianie

Beey pozwala zarchiwizować wszystkie nagrania i transkrypcje. Dzięki temu są zawsze dostępne do wykorzystania w przyszłości.

KLUCZOWE FUNKCJE

Szybkość i dokładność

Szybka i dokładna transkrypcja mowy na tekst z ykorzystaniem głębokich sieci neuronowych

Obsługa 18 języków

Automatyczna transkrypcja nagrań dostępna w 18 językach

Detekcja mówców

Automatyczna detekcja zmiany mówcy w nagraniach

Szybka edycja

Automatyczna interpunkcja i szybkie formatowanie rozpoznanego tekstu

ZASTOSOWANIE

Protokoły ze spotkań, posiedzeń i konferencji są transkrybowane automatycznie

Napisy do filmów

Dokumentacja oficjalnych spotkań

Dostępność materiałów audio i wideo dla osób niedosłyszących

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI