Beey bug's report

Informacje o błędzie

Dotkliwość błędu (pole wymagane)


Priorytet (pole wymagane)


ID projektu w Beey (pole wymagane)


Wpisz identyfikator (numer ID) projektu, w którym wystąpił błąd, lub 0, jeśli błąd nie dotyczy projektu.
Co to jest numer ID projektu?

Podsumowanie (pole wymagane)


Opis błędu oraz informacje na temat jego występowania

Opis (pole wymagane)


Dodatkowe szczegóły opisujące błąd.
1. Co robiłeś?
2. Co się miało stać?
3. Co się stało zamiast tego?

Prześlij plik


Zrzut ekranu lub film ilustrujący zachowanie błędu

Informacje o użytkowniku

Użytkownik Beey (pole wymagane)


Twój adres e-mail, którego używasz do logowania

Twój e-mail


Adres e-mail, na który mamy odpowiedzieć (jeśli jest inny)